Mila Michon

Przedsiębiorca, UX, Media,
Specjalizacja:
Agile/Scrum, Ruby On Rails, Bazy danych,
W firmie oprócz odpowiedniego zaplecza fachowego, indywidualnego sprzętu i projektorów potrzebne są także artykuły} proste i wydawałoby się zupełnie niepozorne. To zaiste rozmaite artykuły biurowe. O ile na co dzień ich nie zauważamy, o tyle nasze biuro nie mogłaby być w stanie funkcjonować normalnie bez takiego wyposażenia. Artykuły takie, to nie tylko przybory do pisania czy papier, ale także tablice do utrwalania informacji i wszystko to, co w firmie koniecznie musi się znajdować. Bez tego typu banalnego wyposażenia żadne biuro nie mogłaby normalnie działać, a praca w nim byłaby nadzwyczaj bardzo skomplikowana. Materiały takie nie są za bardzo drogie i całościowe wyposażenie nawet bardzo licznego biura, nie powinno nam przysporzyć wielkiego problemu, jeżeli mowa o finansach. www.dobiura.net